Català Español

Empresa

Argos Engine és una empresa nascuda a Girona del sector empresarial vinculat a la Universitat, especialment amb el sector de I+D+i. Ha estat fundada per tres estudiants de la Universitat de Girona provinents d'àmbits on la innovació i la millora constant són els pilars bàsics que fonamenten el seu treball.
Els objectius marcats per Argos Engine són els de proporcionar serveis a terceres empreses en el disseny i desenvolupament de productes tecnològics que cobreixin les seves necessitats i satisfacin les expectatives.
També volem proporcionar, de forma autònoma, productes perquè qualsevol persona pugui utilitzar en el seu àmbit diari, ja siguin productes d'oci,com productes que ajudin a millorar la qualitat de vida.